Inloggen

Vvn

Algemene voorwaarden voor activiteiten en cursussen

Vvn

Algemene voorwaarden voor activiteiten en cursussen

1. De Verenigde Vinologen Nederland (VVN) organiseert voor haar leden activiteiten en cursussen, hierna gezamenlijk aangeduid als activiteit.

2. Het bestuur kan bepalen dat een activiteit ook toegankelijk is voor een introducee van het lid en/of niet-leden.

3. De activiteiten worden bekend gemaakt via de website van de VVN, de nieuwsbrief en/of een mailing.

4. Aanmelding voor een activiteit dient plaats te vinden via de website van de VVN. De activiteit dient direct betaald te worden via iDEAL of Paypal.

5. Het bestuur van de VVN behoudt zich het recht voor iemand als deelnemer te
weigeren, dan wel een reeds geaccepteerde inschrijving alsnog te annuleren onder duidelijke vermelding van de reden(en).

6. Het bestuur heeft het recht een activiteit te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen, niet beschikbaar zijn van een docent of locatie of andere gewichtige reden. Bij annuleren door het bestuur zal het inschrijfgeld worden gerestitueerd.

7. De deelnemer aan een activiteit kan een inschrijving aan de activiteit annuleren. Indien annuleren plaats vindt meer dan 5 werkdagen voor aanvang van de activiteit zal het inschrijfgeld worden gerestitueerd. Indien de annulering plaatsvindt 5 werkdagen of korter voor aanvang van de activiteit zal geen restitutie van het inschrijfgeld plaats vinden, tenzij het bestuur vanwege bijzondere omstandigheden anders bepaalt.  

8. Annuleren van een activiteit door een deelnemer kan alleen via de website van de VVN.

 9. Betreffende de door de VVN georganiseerde reizen is een apart reglement opgesteld en is dit reglement niet van toepassing.

Tel: 06-53235668
Mail: secretariaat@vinologen.net
Adres: Tollenslaan 2, 2111 CR Aerdenhout
KVK nummer: 40386237

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Alle Activiteiten menuarrow-rightcross-circle