Inloggen

Vvn

Privacy statement

Vvn

Privacy statementNiets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van de VVN worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan de VVN. De auteursrechten van alle op deze website weergegeven foto’s berusten uitsluitend bij de desbetreffende fotograaf. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming foto’s van deze site te vermenigvuldigen, verspreiden of publiceren op welke wijze dan ook. Bij (her)gebruik nadat daarover overeenstemming is bereikt, is naamsvermelding van de fotograaf verplicht, alsmede de aanduiding dat het copyright van de foto’s bij de fotograaf ligt.

Zonder uitdrukkelijke toestemming van de VVN of oorspronkelijk fotograaf is het niet toegestaan om fotoproducten van deze site voor commerciële doeleinden te gebruiken..

Tel: 06-53235668
Mail: secretariaat@vinologen.net
Adres: Tollenslaan 2, 2111 CR Aerdenhout
KVK nummer: 40386237

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Alle Activiteiten menuarrow-rightcross-circle