Nieuws over regio-activiteiten. Regio-coordinatoren gezocht.
Inloggen

Vvn

Regio-activiteiten VVN

Door leden voor leden”

Onze vereniging telt een kleine 600 leden die verspreid over Nederland wonen. Onze activiteiten worden over het algemeen goed bezocht, maar er is een grote groep leden die niet of nauwelijks deelneemt aan onze activiteiten. Uit een enquête bleek eerder dat de fysieke afstand vaak een probleem is.

Daarom zijn we in 2022 gestart met het opzetten van regionale activiteiten. Zo vinden er inmiddels regionale activiteiten plaats in de regio Den Haag, Midden-Nederland en Noord-Holland. Inmiddels worden ook regionale activiteiten opgestart in Tilburg en Oost-Nederland.

Begonnen is met het organiseren van proefavonden, maar later kunnen ook regionale lezingen en workshops, masterclasses of bijvoorbeeld bezoeken aan een wijnhuis in de regio georganiseerd worden.

Een regio staat onder leiding van een regio-coördinator. Deze regio-coördinator nodigt leden in haar of zijn regio uit om mee te gaan doen met de regionale activiteiten. Tevens zorgt de regio-coördinator voor voldoende activiteiten in zijn haar of zijn regio. Vanuit het bestuur is het bestuurslid Activiteiten en Educatie het aanspreekpunt voor de regio-activiteiten

Uiteindelijk streven we landelijke dekking na met de regio-activiteiten. Als je belangstelling hebt om in jouw regio een bijdrage te leveren aan het organiseren van regio-activiteiten voor onze vereniging, neem dan contact op met Jaap Turkesteen (jaapturkesteen@vinologen.net).

De regio-coördinatoren worden benoemd door het bestuur. Op dit moment zijn de regio-coördinatoren:

Andrea de Leeuw – Oost-Nederland

Emmy Hendriks – Tilburg en omstreken

Ton Favié – Noord-Holland

Ton Pinxten – Midden-Nederland

Vacature – Den Haag en omstreken

Het bestuur heeft op 13 juli “Uitgangspunten en spelregels” voor de regio-activiteiten vastgesteld. Doel hiervan is het verankeren van motto “door leden voor leden” en het non-profit karakter van de activiteiten.

De “Uitgangspunten en spelregels” zijn op onze site te vinden via deze link.

Aanmelding voor de regio-activiteiten loopt via de VVN-site.  Veel plezier met het organiseren van en deelnemen aan de regio-activiteiten.

Gerelateerd

Tel: 06-53235668
Mail: secretariaat@vinologen.net
Adres: Tollenslaan 2, 2111 CR Aerdenhout
KVK nummer: 40386237

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Alle Activiteiten menuarrow-rightcross-circle