Inloggen

Vvn

Reglementen en voorwaarden studiereizen

Vvn

Reglementen en voorwaarden studiereizen

1. Leden van de VVN (de reiscommissie) organiseren voor andere leden en soms ook introducés studiereizen naar wijngebieden. De VVN organiseert haar reizen kosten neutraal. 

2. Aanmelding voor een reis geeft nog geen recht op deelname aan deze reis. Bij teveel aanmeldingen wordt door loting bepaald welke leden moeten afvallen.

3. Inschrijving staat in eerste instantie alleen open voor leden van de VVN. Indien binnen een gestelde termijn het maximaal aantal deelnemers niet is bereikt, kunnen leden ook een introduce meenemen. Hiernaast kan het bestuur van de VVN besluiten indien het maximaal aantal deelnemers niet is bereikt de inschrijving ook open te stellen voor studenten aan de Wijnacademie of anderen die het vinologen diploma hebben behaald. De prijs voor niet-leden wordt minimaal  verhoogd met eenmaal de jaarcontributie die een lid aan de VVN betaalt.

4. VVN heeft het recht de reis te annuleren bij te weinig aanmeldingen, het niet beschikbaar zijn van hotelaccommodatie voor de gebudgetteerde prijs of vanwege  beperkingen die de overheid oplegt, zoals de Coronaregels. 

5. De kosten van deze reizen worden tegen de kostprijs doorbelast aan de deelnemers.

6. De VVN treedt hierbij op als kassier, int de bijdrage van de deelnemers en betaalt de kosten.

7. Door in te tekenen op een van de reizen verplicht men zich tot naleving van de voorwaarden, gesteld door het bestuur en de reisleiding ten aanzien van de gedragsregels en het programma.

8. De VVN behoudt zich het recht voor iemand als deelnemer te weigeren, dan wel een reeds geaccepteerde inschrijving alsnog te annuleren onder duidelijke vermelding van de reden(en).

9. De VVN en de leden van de reiscommissie aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor deze reizen. Deelnemers dienen zelf een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

10. Bij annulering van een reis door een deelnemer tot een week voor vertrek worden de annuleringskosten die door de leverancier worden doorberekend, doorbelast aan de deelnemer. Dit is niet van toepassing indien er een betalende vervanger voor de annulerende deelnemer wordt gevonden. 

11. Bij annulering binnen een week voor vertrek is de annulerende deelnemer 100% van de reissom verschuldigd. Dit is niet van toepassing indien er een betalende vervanger voor de annulerende deelnemer wordt gevonden

12. De deelnemer dient, indien dit van toepassing is, zelf de vliegreis te boeken en te betalen. Hiervoor is gekozen om de deelnemers optimale flexibiliteit te bieden, zoals eerder of later vertrekken, keuze luchtvaartmaatschappij en keuze stoelen.

13. Indien in afwijking van het hierboven gestelde toch als groep wordt gereisd per vliegtuig of trein geldt dat zodra de tickets voor de groep gereserveerd worden deze direct en volledig in rekening worden gebracht en er geen terugbetaling is bij eventuele annulering. Bij het reizen per vliegtuig of
trein zijn de vervoersvoorwaarden van de betreffende vervoeder van toepassing. Wijzigingen in tickets zijn alleen mogelijk als de vervoerder dit toestaat en tegen de kosten die de vervoerder berekend.

14. Als deelnemers zelf een vlucht dienen te boeken, mag hiertoe pas worden overgegaan als vast staat dat de reis definitief doorgaat. Deelnemers krijgen hiervan een melding per mail.

15. De organisator van de reis hoeft als compensatie voor het regelen van de reis geen bijdrage voor de reis te betalen. Hij of zij dient wel de reiskosten (vliegreis) voor eigen rekening te nemen. Zijn er meerdere organisatoren dan verdelen zij als korting op de reissom de bijdrage van 1 deelnemer. 

16. De deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor zijn/haar bagage. Alle bagage onderin de touringcar en de bagage die wordt ingecheckt bij vliegreizen, dient voorzien te zijn van een ingevulde bagagelabel.

17. Deelnemers dienen tijdig aanwezig te zijn bij de vertrekplaats, dit geldt ook bij stops onderweg. Tijdens de reis is elke deelnemer zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte te zijn van de afgesproken vertrektijd en vertrekplaats. Deelnemers die te laat zijn en hierdoor vertraging in de reis en het programma veroorzaken kunnen hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Indien een deelnemer te laat is, kan de groep vertrekken en dient de deelnemers zelf en op eigen kosten voor vervoer te zorgen.

18. Voor alle reizen dient elke deelnemer in het bezit te zijn van een geldig paspoort of geldige identiteitskaart. Voor een aantal bestemmingen is het verplicht dat het reisdocument na terugkomst nog minimaal 6 maanden geldig is. Ook kan het voorkomen dat een visum verplicht is.

19. De kosten van promotie door de VVN, zoals attentie voor de bezochte wijnhuizen, komen ten laste van de VVN.

Tel: 06-53235668
Mail: secretariaat@vinologen.net
Adres: Tollenslaan 2, 2111 CR Aerdenhout
KVK nummer: 40386237

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Alle Activiteiten menuarrow-rightcross-circle